Autospeciala de lucru cu apa si spuma de capacitate medie pe autosasiu RENAULT D13 4x2 - Comuna Pungesti

Autospeciala de lucru cu apa si spuma de capacitate medie pe autosasiu RENAULT D13 4x2 - Comuna Pungesti

Autospeciala de lucru cu apa si spuma de capacitate medie pe autosasiu RENAULT D13 4x2 - Comuna Pungesti

Autospeciala de lucru cu apa si spuma de capacitate medie pe autosasiu RENAULT D13 4x2 - Comuna Pungesti

2015-10-26

SC ROMPRIM SA a realizat pentru clientul nostru , Comuna Pungesti- Judetul Vaslui , o autospeciala de lucru cu apa si spuma de capacitate medie pe autosasiu RENAULT D13 4x2 , cu rezervor inox pentru apa cu capacitatea de  3.500 litri si rezervor inox pentru spumogen cu capacitatea de de 240 litri .

https://www.youtube.com/watch?v=0N92JqMNW3I